Agenda

Over ons

Cultuur Verbindt Roosendaal stimuleert jouw deelname aan welke vorm van cultuur dan ook in onze stad en dorpen. Het is onze missie elke maker een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing. Wij zijn er voor jou.

Scroll naar beneden

Volg ons op social media

Kunst, cultuur en erfgoed zijn onmisbaar in onze stad en dorpen. Ze dragen bij aan de leefbaarheid, geven een flinke energieboost en vormen een bron van inspiratie. Ze weten je te prikkelen en uit te dagen. Ze zetten je aan het denken, verleggen jouw grenzen en verbreden jouw horizon.

Wij kennen de weg in wat voor jou een doolhof lijkt aan regelingen, formulieren, procedures en deadlines. En we hebben een enorm netwerk binnen en buiten het culturele veld. Laat je sturen op afstand of heel dichtbij bij de hand nemen zodat ook jij moeiteloos jouw weg vindt. Als jij jouw, misschien nu zelfs nog vage, plannen kunt uitwerken en na afloop trots terugkijkt op een geweldig resultaat is onze missie geslaagd.

Wij zijn er voor jou! Cultuur Verbindt Roosendaal verdeelt haar werkzaamheden over vijf hoofdtaken:

 • Verbinden

  Ben jij actief op het gebied van cultuur in de stad of dorpen van onze gemeente? Of heb je plannen op dat gebied? Dan brengen wij je in contact met de juiste mensen, verenigingen, stichtingen en organisaties. We hebben een groot netwerk van hoge kwaliteit. En ons netwerk groeit nog elke dag omdat we lokaal, regionaal en landelijk steeds nieuwe relaties toevoegen. Het zorgt voor een groot draagvlak voor kunst en cultuur in onze gemeente.
 • Kennis delen

  Cultuur Verbindt Roosendaal is een vraagbaak voor elke culturele maker uit onze gemeente. We hebben in de afgelopen jaren heel veel kennis en ervaring opgedaan en die delen we graag met jou. En we bieden ondersteuning op uiteenlopende vlakken. Wij zijn er voor jou als het gaat om inhoud, organisatie, financiën, huisvesting, subsidies, public relations en nog veel meer. Als dat nodig is schakelen we andere experts in. Bijvoorbeeld de gemeente Roosendaal of provinciale en landelijke partijen. Zo besparen we jou veel zoekwerk en een hoop tijd.
 • Aanjagen

  Wij stimuleren de zichtbaarheid van kunst en cultuur in de stad en dorpen. Zodat meer inwoners actief meedoen of passief plezier beleven aan culturele activiteiten in welke vorm dan ook. We stimuleren culturele initiatieven en maken deze zichtbaar. Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwing en kansen voor jou als professioneel of amateur cultuurmaker. We stimuleren nieuwe aansprekende vormen van cultuur, grensverleggende experimenten en samenwerkingen die nieuwe mogelijkheden scheppen. Dit doen wij onder andere via onze programmalijn 'verduurzamen van kansrijke initiatieven', maar ook helpen we jou om de verbinding juist ook te zoeken buiten jouw eigen culturele discipline. Daaruit ontstaan de mooiste samenwerkingen en de meest verrassende resultaten.
 • Fondsen beheren

  Het is onze taak de middelen voor kunst en cultuur in de gemeente Roosendaal te verdelen. Dat gaat niet alleen om geld maar ook om expertise en andere middelen. We gaan daarbij transparant en open te werk. Dat is onze investering in het Roosendaalse kunst- en cultuurveld. Daarvoor maken we gebruik van allerlei regelingen. Wij weten welke regeling waar toegepast moet worden, zodat jij maximaal resultaat behaalt.
 • Adviseren

  Wij adviseren verschillende partijen binnen en buiten het netwerk. We werken samen met de gemeente Roosendaal aan het cultuurbeleid voor de gemeente en geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies

Onze medewerkers

Cultuurcoördinator

Tessa van der Heijden

Projectleider

Herman Sibon

Officemanager

Aurélie van Sluis

Stagiaire eventmanagement

Rebecca van Loenhout

Het bestuur

Voorzitter

Rosalie Dekker – Verhaaf

Penningmeester

Teun van Roosmalen

Bestuurslid

Mireille de Groot

Bestuurslid

Demi van Overveld

Ook een project starten? Neem contact met ons op. Wij zijn er voor jou!