Agenda

CVR is op zoek naar bestuursleden

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is op zoek naar twee bestuursleden met een hart voor cultuur. We willen ons bestuur graag vervolledigen met een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Ben jij of ken jij het bestuurslid dat we zoeken?

Lees verder

Scroll naar beneden

Cultuur Verbindt Roosendaal (hierna CVR) stimuleert deelname aan en zichtbaarheid van Cultuur in de gemeente Roosendaal. Kernbegrippen voor CVR zijn culturele verbinding, samenwerking en meerwaarde.

Kunst, cultuur en erfgoed zijn onmisbaar in onze stad en dorpen. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en vormen een bron van inspiratie. Ze weten te prikkelen en uit te dagen. Ze zetten aan het denken, verleggen grenzen.

Sinds juli 2018 geeft CVR als onafhankelijke organisatie vorm aan het gemeentelijk cultuurbeleid en voert zij dit beleid uit binnen de door de gemeente gestelde kaders. De stichting begeleidt culturele makers en verenigingen bij het realiseren van projecten, het versterken van hun organisatie en het vergroten van zichtbaarheid en publieksbereik. CVR biedt financiële ondersteuning aan de lokale cultuursector op basis van verschillende regelingen. Tot slot adviseert CVR de gemeente, gevraagd en ongevraagd, over haar cultuurbeleid.

 

We komen graag met je in contact als je:

– jouw steentje wilt bijdragen om de gemeente Roosendaal verder te verrijken met kunst en cultuur;
– actief wilt bijdragen aan de missie en organisatieontwikkeling van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal;
– wilt deel te nemen aan een bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt;
– jouw netwerk wilt inzetten ten bate van de stichting;
– betrokken wilt zijn bij actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur(participatie), lokaal én bovenlokaal;
– kritisch en onafhankelijk wilt bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur.

 

Profiel penningmeester

Het bestuur zoekt naast een algemeen bestuurslid een nieuwe penningmeester die ervaring heeft met het opstellen van begrotingen, het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Kennis van de formats die binnen de culturele sector gebruikelijk zijn, is een pré. Als penningmeester ben je samen met het bestuur verantwoordelijk voor de controle van de exploitatiesubsidie van CVR van aanvraag tot eindverantwoording en eindafrekening aan subsidieverstrekkers.

De programmamakers van CVR voeren zelf de dagelijkse administratie, zoals het opstellen van subsidiebeschikkingen, het doen van betalingen, het opstellen van de jaarbegrotingen met ondersteuning van een administratiekantoor voor het opstellen van een financieel jaarverslag.

 

Praktische informatie

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. In totaal streeft CVR naar een bestuur van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. Gemaakte kosten worden vergoed.

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur en de Code Diversiteit & Inclusie. CVR wil een organisatie zijn die de kracht van de diversiteit in haar bestuursleden gebruikt om klinkende resultaten te halen. Het bestuur streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de bevolking van Roosendaal met al haar aanwezige verschillen.

Op onze website kan je meer informatie terugvinden over Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, beleidsdocumenten kan je hier downloaden.

Voor meer informatie over de vacatures kun je terecht bij Geertje Braspenning 06-34231149 of Anne van Kalmthout, tel: 06-40678086 of per email: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Reacties uiterlijk 15 december a.s. per e-mail t.a.v. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, info@cultuurverbindtroosendaal.nl.

Ook een project starten? Neem contact met ons op. Wij zijn er voor jou!