Agenda
Ditch Your Pitch

Kunstmarkt Nispen

Lees verder

Scroll naar beneden

Uitvoerder/aanvrager

Stichting Cultureel Nispen

Doelgroep

De kunstmarkt wordt georganiseerd voor jong en oud. Voornamelijk bewoners uit Nispen en Roosendaal, maar ook (grens)regio en eventueel geïnteresseerden uit de wijdere omgeving.

Projectomschrijving

De kunstmarkt wordt georganiseerd om lokale en regionale kunstenaars producten te laten verkopen, maar ook om in contact te komen met de bezoekers. Er worden workshops voor jeugd georganiseerd en er is ook een taxateur aanwezig die beoordeeld of jouw kunstvoorwerp echt kunst of toch kitsch is. Verder zijn er ook diverse tentoonstellingen te bezoeken.

Doel van het project

Met het organiseren van een kunstmarkt wordt er een verbinding gelegd met de historische relatie tussen de schilder Rubens en Nispen. Deelname aan de kunstmarkt is vooral gericht op lokale kunstbeoefenaars en kunstenaars uit de (grens)regio. Zij kunnen hun producten te koop aanbieden en daarnaast op deze dag actief aan de slag gaan. Bezoekers maken op deze manier ook kennis met lokalen en regionale kunstenaars en kunstwerken. Dit leidt tot waardering van de (lokale) kunstenaars en geeft inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Door de link te leggen met Rubens creëren we ook een stukje historische bewustwording dat bijdraagt aan de versterking van de lokale identiteit. Door het aanbieden van workshops aan de jeugd zorgen we ervoor dat het aantal potentiële bezoekers wordt vergroot en maken kinderen direct en indirect kennis met diverse kunstvormen. Het organiseren van de activiteit ‘Kunst of Kitsch?’ met medewerking van een erkend kunsttaxateur vormt niet alleen een extra trekker om naar de kunstmarkt te komen maar heeft ook een educatieve functie. Eigenaren van kunstwerken en andere voorwerpen en toehoorders horen het verhaal achter hun voorwerp en de kunstzinnige betekenis daarvan. Dat kan bijdragen aan bewustwording en waardering van kunst(voorwerpen). Tot slot versterkt het organiseren van een activiteit als deze kunstmarkt de sociale cohesie tussen de inwoners van Nispen door het ontmoeten van elkaar en het gezamenlijk delen van indrukken in relatie tot kunst.

Omvang

Naar schatting waren er 300 bezoekers.

Voucherregeling

Dit project werd ondersteund via de Voucherregeling.

Neem contact op en start jouw project

Ook een project starten? Neem contact met ons op. Wij zijn er voor jou!