Agenda
Ditch Your Pitch

Scroll naar beneden

Uitvoerder/aanvrager

De Stormkamer

Doelgroep

In overleg met de theaters zijn er speciale jongerentarieven (16- 24 jaar) voor onze voorstellingen ingezet. Iedere gemeente kent ook een kortingspas voor minderbedeelden, er is voor gezorgd dat ook deze doelgroep voor een zeer gereduceerd tarief de voorstelling kon bezoeken.

Projectomschrijving

Sinds begin 2021 doet Stormkamer onderzoek naar “anders denken”. Want leven in Nederland betekent – ondanks alle vrijheid die we hebben – ook dat veel voor je is bepaald. De systemen oefenen invloed uit op hoe we wonen, zorgen, geld verdienen, omgaan met het klimaat en wat er op ons menu staat. Het zijn systemen die we gewend zijn omdat we ermee zijn opgegroeid. Maar als je uitzoomt of er met een andere bril naar kijkt, kloppen deze systemen dan nog wel? Met Nieuw Babylon dagen we het publiek uit om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende meningen en perspectieven.

Doel van het project

Er is in Nederland weinig ruimte voor een open debat. Social media versterkt de polarisering in onze maatschappij waardoor empathie en verbinding vanuit het perspectief van ‘de ander’ verloren lijkt te gaan. Vooral als diegene een andere mening, levensfilosofie of politieke voorkeur heeft. Stormkamer wil met dit project fysieke ruimte creëren voor een open dialoog. Een ruimte waar verschillende meningen, ervaringen en perspectieven naast elkaar kunnen bestaan zonder een directe veroordeling.

Omvang

De voorstelling is door 855 bezoekers bezocht.

Makersregeling

Dit project werd ondersteund via de Makersregeling.

Neem contact op en start jouw project

Ook een project starten? Neem contact met ons op. Wij zijn er voor jou!